top of page
חיפוש

איך נקבעת נכות לאחר תאונת דרכיםקיימות שתי דרכים לקביעת דרגת נכות לאחר פציעה בתאונת דרכים:


1. מינוי מומחה רפואי ניטרלי – בית המשפט הדן בתביעה ממנה מומחה רפואי מטעמו בתחום הפגיעה הרלוונטי. מומחה זה הינו ניטרלי, ואינו לטובת צד כלשהו. הצדדים מעבירים למומחה זה את התיעוד הרפואי שבידם. המומחה בודק את הנפגע, וכותב חוות דעת בה הוא מפרט מה הנכויות לדעתו, ואת הנימוקים לקביעות. בדרך כלל, חוות הדעת האלה מכריעות את התיק, וקשה לסתור אותן. בחלק לא קטן מהתביעות, כשהצדדים יודעים שהמחלוקת בינהם מצדיקה מינוי מומחה, הם לא ממתינים להחלטה של מינוי מטעם בית משפט, אלא ממנים בעצמם רופא המקובל עליהם שיתן חוות דעת ויכריע במחלוקת בינהם.


2. נכות על-פי דין - בתאונות דרכים שהינן גם תאונות עבודה קיים מסלול נוסף – ועדה רפואית לנפגעי עבודה בביטוח לאומי. כאשר ועדה רפואית של ביטוח לאומי נפגעי עבודה קובעת נכות לנפגע עוד בטרם מונה המומחה הניטרלי עליו הוסבר בסעיף 1, נכות זו מחייבת את הצדדים ואת בית המשפט. אותו ההיגיון קיים גם בנוגע לתאונות דרכים שארעו תוך כדי השירות הצבאי. אם ועדה רפואית של משרד הביטחון קבעה לנפגע נכות, יכול הנפגע בטרם קיבל כספים ממשרד הביטחון לבחור בתביעה מול ביטוח החובה תוך שימוש בנכויות שנקבעו לו בועדות הרפואיות של משרד הביטחון.

Comments


bottom of page