top of page

מידע מקצועי

תאונה (לא דרכים)

נפגעתי בתאונה שאיננה תאונת דרכים - מה עליי לעשות

תאונה הינה ללא ספק ארוע לא נעים, בין אם נגרמו במהלכו נזקים למיניהם, בין אם לאו. רגעים שלאחר תאונה מלווים בדרך כלל בכאב, בבהלה, בחרדה, ובמתח נפשי רב. מאידך, דווקא רגעים אלה, בהם לא פעם אנו פועלים מתוך לחץ, לפי אינסטינקטים, ולא לפי ההיגיון, עשויים להיות קריטיים הן באשר לזכויות משפטיות הנובעות מהתאונה, והן באשר לפגיעות גופניות שיתכן ונגרמו כתוצאה ממנה.
תאונה שאיננה תאונת דרכים יכולה להתרחש במגוון רחב של נסיבות, כגון בעת הליכה ברחוב, ירידה בחדר המדרגות בבניין מגורים, שהות בבית ספר, בעת טיול וכיו"ב. הנתבע נגדו תוגש התביעה יהיה בדרך כלל מי שהיה הבעלים או המחזיק של המקום בו ארעה התאונה וכן מי שגרם למפגע או היה אחראי למניעת התאונה. פעמים רבות מעורבים בתביעות מעין אלה גופים ציבוריים, והתביעות לפיצויים עקב התאונה הינן נגד העירייה, נגד משרדי ממשלה רלוונטיים ונגד גופים ציבוריים למיניהם (למשל במקרה של תאונה בבית ספר תוגש לא פעם תביעת הפיצויים נגד משרד החינוך ונגד העירייה שבתחומה מצוי בית הספר, במקרה של תאונה עקב מפגע במדרכה תוגש בדרך כלל תביעת הפיצויים נגד העירייה). במידה והתאונה קרתה במקום העבודה, סביר כי התביעה לפיצוי על הפציעה בעבודה תופנה נגד המעביד.
בהמשך אפרט, מהן הפעולות המרכזיות בהן יש לנקוט לאחר התאונה, וכן מה ההשלכות של התאונה ותוצאותיה על הזכאות לפיצויים בגין נזקי גוף מחברת הביטוח.

צפה עכשיו - דברים שכדאי לבצע אחרי התאונה (01:33)

>> ליצירת קשר לחץ כאן

הבסיס המשפטי
מבחינה משפטית, קיים שוני מהותי בין החקיקה הנוגעת לפגיעות גוף בתאונות דרכים לבין החקיקה החלה על פגיעות גוף בגין תאונות שאינן תאונות דרכים.

כאשר המדובר בתאונה שאיננה תאונת דרכים קיימים שני מכשולים עיקריים שעל הנפגע לעבור על מנת לזכות בפיצוי. כישלון בהוכחת מי מהם עלול לחרוץ את דינה של התביעה כולה לכישלון.
המכשול הראשון הינו הוכחת אחריותו של המזיק לתאונה ולנזק. במסגרת מכשול זה על נפגע להוכיח כי המזיק חב כלפיו חובת זהירות, כי חובת זהירות זו הופרה וכי הפרת חובת הזהירות גרמה לתאונה ולנזק. אפשרות נוספת לעניין מכשול זה היא להוכיח כי המזיק לא קיים הוראות חוק שנועדו להגן על הנפגע וכי עקב הפרה זו נגרמה התאונה. אין מדובר במכשול של מה בכך, ואחוז מסוים של תביעות עלול להידחות בידי בית המשפט בגלל כישלון בהוכחת אחריות המזיק.
מכשול שני הוא הוכחת הנזק. לשם כך נדרש הנפגע להוכיח את מלוא רכיבי הנזק, כולל הוכחת עצם הפגיעה הגופנית והנכות שהסבה, וכן הוכחת מכלול ההוצאות, ההפסדים והנזקים לעבר ולעתיד אשר נגרמו ועוד ייגרמו בעטיה של התאונה. להלן יפורטו מספר עצות שימושיות כיצד לפעול לאחר פגיעה בתאונה שאינה תאונת דרכים.
בזירת התאונה

אחד הדברים החשובים ביותר בסיטואציה של תאונה הינו לנסות ולשמור עד כמה שניתן על קור רוח מתחילת הארוע ועד סופו. שמירה על קור הרוח תאפשר לנו לבצע את הפעולות הדרושות כבר בזירת התאונה, דבר שייעל את הטיפול ויחסוך טירדה מיותרת בהמשך. הפעולה הראשונה שעלינו לעשות לאחר התאונה הינה לבדוק האם נפגענו פגיעה גופנית. במידה וקיים חשד, ולו קל, לפגיעה גופנית ממשית יש להימנע עד כמה שניתן מתזוזה ולהמתין לקבלת עזרה ראשונה מגורם מוסמך.
במידה והפגיעה מאפשרת המשך תיפקוד יש לבצע מספר פעולות חשובות. במידה ומעורבים בתאונה גורמים נוספים יש לקחת מהם פרטים ובין היתר שם, מספר זהות, כתובת וטלפון.
במידה והיו עדים לתאונה, יש לקחת את פרטיהם על-מנת שבהמשך, אם יתעורר הצורך, ניתן יהיה לאמת בעזרתם את עצם קרות התאונה ואת אופן התרחשותה.
במידה וקיים מפגע נראה לעין מומלץ מאד לתעדו ולצלמו בסמוך עד כמה שניתן למועד התאונה. במידה וקיים מפגע שאינו נראה לעין ו/או מפגע שעלול להיות מסולק מהזירה באופן מידי (דוגמת שלולית שמן שגרמה לתאונה) מומלץ להסב בזמן אמת את תשומת לב העדים אל המפגע, על מנת שבהמשך יוכלו לאמת את קיומו.
בדיקה רפואית ראשונית

לא פעם, בלהט המאורעות סביב התאונה ולאורך השעות הראשונות לאחריה, אנו נוטים באופן טבעי להתעלם מכאבים ו/או לא לחוש אותם. כאשר קיים חשש כי נגרמה פגיעה גופנית, גם אם בשלב ראשון התחושה היא שהפגיעה אינה קשה, כאמצעי זהירות, רצוי לפנות בכל זאת עוד באותו היום לקבלת בדיקה וטיפול מקיפים בחדר מיון או במוקד תאונות של קופת חולים. בדרך זו אנו מבטיחים את עצמנו מפני סיבוכים רפואיים בלתי צפויים. תועלת עקיפה הצומחת מכך היא כי המסמך הרפואי בעקבות הבדיקה מהווה עדות לעצם גרימתה של פגיעה גופנית עקב התאונה. גם אם לא הלכנו להיבדק מיד לאחר התאונה, ובימים שלאחריה מופיעים כאב או תופעות אחרות, עדיין ניתן יהיה בדרך כלל לקשר זאת לתאונה, ועל כן מומלץ גם אז לפנות לבדיקה רפואית ולשמור את התיעוד הרפואי.


הוכחת הנזק
הזכות לפיצוי הינה עבור כל נזק ו/או הוצאה הנובעים מהפציעה. המדובר בין היתר בפיצוי על הפסדי שכר, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה לטיפולים ולצרכים שונים וכן בפיצוי בגין כאב וסבל שהסבה התאונה. כאשר הפגיעות חמורות יותר, ניתן לתבוע גם בגין הוצאות ונזקים עתידיים.
לשם  הוכחת הנזק על נפגע לדאוג לתיעוד מלא של הנזקים וההוצאות ובין היתר לקבלות על הוצאות שונות כגון הוצאות נסיעה הנובעות מהפגיעה, קבלות בגין הוצאות רפואיות, למשל עבור משככי כאבים, תרופות ואבזרים וכיו"ב. במידה ונגרמו הפסדי שכר כתוצאה מהפגיעה יש לצרף גם תלושי שכר מהתקופה שקדמה לתאונה ואישורים על היעדרות בפועל מהעבודה למשך תקופת המחלה שאושרה בידי הרופא. חשוב לזכור, ככל שישנם אישורים רפואיים רבים יותר, כך קיים סיכוי טוב יותר להגדיל את הפיצוי שתשלם חברת הביטוח. על כן, במידה וקיימות תלונות יש לדאוג כי הן יתועדו בתיק הרפואי. במידה והתלונות נמשכות, אין להסס, ויש לחזור ולפנות לרופא עד לקבלת טיפול מתאים. כך, לא רק שנקבל את הטיפול הרפואי הנכון העשוי לסייע להחלמתנו, אלא גם נקבל מסמכים נוספים, אותם ניתן יהיה להפנות לחברת הביטוח במסגרת המשא ומתן או ההתדיינות המשפטית עימה, ובכך לסייע בהוכחת מלוא הנזק ובקבלת הפיצוי הראוי.

למידע נוסף
מלאו את הטופס
ונחזור אליכם בהקדם

תודה רבה! הודעתך נשלחה וניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

bottom of page