top of page

תחומי עיסוק

תאונות עבודה

> עברת תאונת עבודה? נפצעת?
> הפעלת כבר את הפרוצדורה בביטוח לאומי?
> מעוניין לקבל "דמי פגיעה"? (תחליף משכרת עד 75% מהמשכורת שלך)

 

במקרה של תאונות עבודה אסור לבזבז זמן - שכן יש להפעיל את הפרוצדורה בביטוח הלאומי. משרד עו"ד יעקב מושקט מתמחה בייצוג נפגעי תאונות עבודה מול חברות הביטוח ומול הביטוח הלאומי (תוך חתירה לפשרה מהירה ואפקטיבית). התנהלות נכונה מול הרשויות תאפשר לך לקבל באופן מיידי תחליף משכורת עד 75% מגובה השכר!
 

צפה עכשיו - מה צריך לעשות מיד אחרי תאונת עבודה? (לא דרכים)

עורך דין תאונות עבודה - יעקב מושקט

עברת תאונת דרכים במהלך העבודה? לחץ כאן למידע חשוב!

תביעת אובדן כושר עבודה - כמה כסף מקבלים בפועל?
 

עצות שימושיות לנפגע בתאונת עבודה (לא תאונת דרכים)

 

תאונה תיחשב לתאונת עבודה אם ארעה לנפגע במהלך עבודתו או בדרך מביתו אל העבודה או בדרך מהעבודה לביתו. תאונה לא תיחשב לתאונת עבודה במידה והתרחשה תוך סטיה משמעותית מהדרך אל מקום העבודה או ממנו, או כשהתאונה ארעה במהלך הפסקה מהעבודה ונסיעה למטרות פרטיות שאינן קשורות לעבודה. החוק מבדיל בין תאונת עבודה "רגילה" לבין תאונת עבודה שהיא תאונת דרכים.


עורך דין תאונות עבודה יעקב מושקט מתמחה בהגשת תביעות נזיקין מול חברות הביטוח. במאמר זה, נפרט מהן הפעולות המרכזיות בהן יש לנקוט לאחר פגיעה בתאונת עבודה, וכן מהן זכויותיו של הנפגע.


הבסיס המשפטי


מבחינה משפטית, קיים שוני מהותי בין החקיקה הנוגעת לפגיעות גוף בתאונות דרכים לבין החקיקה החלה על פגיעות גוף בגין תאונות עבודה.

כאשר המדובר בתאונת עבודה קיימים שני מכשולים עיקריים שעל הנפגע לעבור על מנת לזכות בפיצוי. כישלון בהוכחת מי מהם עלול לחרוץ את דינה של התביעה כולה לכישלון.
המכשול הראשון הינו הוכחת אחריותו של המזיק, קרי המעביד, לתאונה ולנזק. במסגרת מכשול זה על נפגע להוכיח כי המעביד חב כלפיו חובת זהירות, כי חובת זהירות זו הופרה וכי הפרת חובת הזהירות גרמה לתאונה ולנזק. אפשרות נוספת היא להוכיח כי המעביד לא קיים הוראות חוק שנועדו להגן על הנפגע וכי עקב הפרה זו נגרמה התאונה. אין מדובר במכשול של מה בכך, ואחוז מסוים של תביעות עלול להידחות בידי בית המשפט בגלל כישלון בהוכחת אחריות המעביד.
מכשול שני הוא הוכחת הנזק. לשם כך נדרש עורך דין תאונות עבודה להוכיח בשם הנפגע את מלוא רכיבי הנזק, כולל הוכחת עצם הפגיעה הגופנית והנכות שהסבה, וכן הוכחת מכלול ההוצאות, ההפסדים והנזקים לעבר ולעתיד אשר נגרמו ועוד ייגרמו בעטיה של התאונה. להלן יפורטו מספר עצות שימושיות כיצד לפעול לאחר פגיעה בתאונת עבודה.


בזירת התאונה


אחד הדברים החשובים ביותר בסיטואציה של תאונה הינו לנסות ולשמור עד כמה שניתן על קור רוח מתחילת הארוע ועד סופו. שמירה על קור הרוח תאפשר לנו לבצע את הפעולות הדרושות כבר בזירת התאונה, דבר שייעל את הטיפול ויחסוך טירדה מיותרת בהמשך. הפעולה הראשונה שעלינו לעשות לאחר התאונה הינה לבדוק האם נפגענו פגיעה גופנית. במידה וקיים חשד, ולו קל, לפגיעה גופנית ממשית יש להימנע עד כמה שניתן מתזוזה ולהמתין לקבלת עזרה ראשונה מגורם מוסמך.
במידה והפגיעה מאפשרת המשך תיפקוד יש לבצע מספר פעולות חשובות.
- במידה ומעורבים בתאונה גורמים נוספים יש לקחת מהם פרטים ובין היתר שם, מספר זהות, כתובת וטלפון.
- במידה והיו עדים לתאונה, יש לקחת את פרטיהם על-מנת שבהמשך, אם יתעורר הצורך, ניתן יהיה לאמת בעזרתם את עצם קרות התאונה ואת אופן התרחשותה.
- במידה וקיים מפגע נראה לעין מומלץ מאד לתעדו ולצלמו בסמוך עד כמה שניתן למועד התאונה.
- במידה וקיים מפגע שאינו נראה לעין ו/או מפגע שעלול להיות מסולק מהזירה באופן מידי (דוגמת שלולית שמן שגרמה לתאונה) מומלץ להסב בזמן אמת את תשומת לב העדים אל המפגע, על מנת שבהמשך יוכלו לאמת את קיומו.
- יש לדאוג להודיע למעביד בהקדם האפשרי על דבר התאונה.
לא פעם, בלהט המאורעות סביב התאונה ולאורך השעות הראשונות לאחריה, אנו נוטים באופן טבעי להתעלם מכאבים ו/או לא לחוש אותם. כאשר קיים חשש כי נגרמה פגיעה גופנית, גם אם בשלב ראשון התחושה היא שהפגיעה אינה קשה כאמצעי זהירות, רצוי לפנות בכל זאת עוד באותו היום לקבלת בדיקה וטיפול מקיפים בחדר מיון או במוקד תאונות של קופת חולים. בדרך זו אנו מבטיחים את עצמנו מפני סיבוכים רפואיים בלתי צפויים. תועלת עקיפה הצומחת מכך היא כי המסמך הרפואי בעקבות הבדיקה מהווה עדות לעצם גרימתה של פגיעה גופנית עקב התאונה. גם אם לא הלכנו להיבדק מיד לאחר התאונה, ובימים שלאחריה מופיעים כאב או תופעות אחרות, עדיין ניתן יהיה בדרך כלל לקשר זאת לתאונה, ועל כן מומלץ גם אז לפנות לבדיקה רפואית ולשמור את התיעוד הרפואי.


הוכחת הנזק


הזכות לפיצוי הינה עבור כל נזק ו/או הוצאה הנובעים מפגיעת הגוף. המדובר בין היתר בפיצוי על הפסדי שכר, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה לטיפולים ולצרכים שונים וכן בפיצוי בגין כאב וסבל שהסבה התאונה. כאשר הפגיעות חמורות יותר, ניתן לתבוע גם בגין הוצאות ונזקים עתידיים.
לשם הוכחת הנזק על נפגע לדאוג לתיעוד מלא של הנזקים וההוצאות ובין היתר לקבלות על הוצאות שונות כגון הוצאות נסיעה הנובעות מהפגיעה, קבלות בגין הוצאות רפואיות, למשל עבור משככי כאבים, תרופות ואבזרים וכיו"ב. במידה ונגרמו הפסדי שכר כתוצאה מהפגיעה יש לצרף גם תלושי שכר מהתקופה שקדמה לתאונה ואישורים על היעדרות בפועל מהעבודה למשך תקופת המחלה שאושרה בידי הרופא. חשוב לזכור, ככל שישנם אישורים רפואיים רבים יותר, כך קיים סיכוי טוב יותר להגדיל את הפיצוי שתשלם חברת הביטוח. על כן, במידה וקיימות תלונות יש לדאוג כי הן יתועדו בתיק הרפואי. במידה והתלונות נמשכות, אין להסס, ויש לחזור ולפנות לרופא עד לקבלת טיפול מתאים. כך, לא רק שנקבל את הטיפול הרפואי הנכון העשוי לסייע להחלמתנו, אלא גם נקבל מסמכים נוספים, אותם ניתן יהיה להפנות לחברת הביטוח במסגרת המשא ומתן או ההתדיינות המשפטית עימה, ובכך לסייע בהוכחת מלוא הנזק ובקבלת הפיצוי הראוי.


הליכים בביטוח הלאומי


במידה ואכן מדובר בתאונת עבודה זכאי הנפגע לקבלת כספים ולהחזר הוצאות מהמוסד לביטוח לאומי. במידה והנפגע הינו שכיר, שנעדר מעבודתו בעקבות התאונה לפרק זמן העולה על יומיים מיום התאונה הוא זכאי לתשלום "דמי פגיעה". המדובר בתשלום בשיעור 75% משכרו החודשי הממוצע של הנפגע בשלושת החודשים שקדמו לתאונה למשך תקופת ההיעדרות בפועל. גם עצמאי זכאי לדמי פגיעה בשיעור דומה, וההכנסה שלפיה יחושבו דמי הפגיעה עבורו הינה ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח הלאומי בעד 3 החודשים שקדמו לתאונה. דמי הפגיעה משולמים עבור תקופת היעדרות מקסימלית של 13 שבועות רצופים מיום התאונה. על מנת לקבל דמי פגיעה יש למלא טופס הודעה על פגיעה בעבודה, לצרף אליו אישור משטרה אודות התאונה, מסמכים רפואיים, תעודות מחלה לנפגע עבודה, 3 תלושי משכורת אחרונים וטופס הקרוי ב.ל.250 החתום בידי המעביד. את טופס  ההודעה על פגיעה בעבודה עם הנספחים יש להגיש לסניף ביטוח לאומי. לצורך כך ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין תאונות עבודה.
בנוסף לדמי הפגיעה זכאי נפגע תאונת עבודה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גם החזר הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים. לשם קבלת ההחזרים על הנפגע להגיש קבלות בגין אלה לסניף המוסד לביטוח לאומי.

כאשר מדובר בפגיעה אשר עשויה לזכות באחוזי נכות, זכאי הנפגע לפנות להליך של קביעת דרגת נכות מעבודה בפני ועדה רפואית מתאימה במוסד לביטוח לאומי. לשם כך על הנפגע להגיש טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה לסניף המוסד לביטוח לאומי ולצרף אליה מסמכים רפואיים עדכניים ככל האפשר. יש לשקול גם צירופה של חוות דעת רפואית בתחום הפגיעה הרלוונטי. לאחר הגשת התביעה יזומן הנפגע להיבדק בפני ועדה רפואית, אשר תיקבע את נכותו. על קביעת הועדה הרפואית ניתן לערער בתוך 30 יום ממועד מסירתה לנפגע בפני ועדה רפואית לעררים. החלטת ועדה רפואית לעררים ניתנת לערעור בנושא משפטי בלבד בפני בית דין לעבודה. במידה וקבעה ועדה רפואית של הביטוח הלאומי כי נגרמה לנפגע נכות זמנית ו/או נכות קבועה, הוא עשוי במקרים המתאימים להיות זכאי לקבלת מענק נכות או גימלת נכות חודשית מהמוסד לביטוח לאומי ובמקרים הקשים יותר להטבות נוספות כגון תו נכה.

 

צפה עכשיו - טיפים לפני הועדה הרפואית (01:37)
 

למידע נוסף
מלאו את הטופס
ונחזור אליכם בהקדם

תודה רבה! הודעתך נשלחה וניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

עורך דין ביטוח לאומי - יעקב מושקט
bottom of page