top of page

תחומי עיסוק

יפוי כח מתמשך

כולנו שואפים להיות בריאים, עצמאים וחזקים עד לגיל מאוחר ככל האפשר. אבל מגיע הגיל בו מתחילה ירידה הדרגתית ברמת התיפקוד שלנו, הן הגופני, והן הקוגניטיבי. אצל כל אחד מאיתנו הירידה הזו מגיעה בגיל אחר ובאופן אחר.

ומי ידאג לנהל את העניינים שלנו של הרכוש, של הכספים, של אורח החיים והפעילות היומיומית ואפילו העניינים הרפואיים, כאשר אנחנו נתקשה לעשות זאת בעצמנו? לרובנו יש בן/בת זוג, ילדים/קרובי משפחה/מכרים שאנחנו סומכים עליהם שיעזרו לנו בעת שנאבד את יכולתנו לנהל את ענייננו בעצמנו.

הדרך החוקית להסדיר את ההוראות מטעמנו באשר לאופן ניהול רכושנו, כספינו, בריאותנו וחיינו, כך שיתאמו במדוייק כמה שניתן, לאופן בו אנו היינו עושים זאת בעצמנו הינה יפוי כח מתמשך. הכנת יפוי כח מתמשך מתבצעת בפני עורך דין. יפוי הכח המתמשך הינו מסמך שנכנס לתוקף בעתיד כשאנו מגיעים למצב בו איננו מסוגלים יותר לדאוג לענייננו. ביפוי הכח המתמשך נקבע מי הוא מיופה הכח שלנו, ומפורטות בו כל ההוראות שאנו מסרנו לעורך הדין בעת הכנת יפוי הכח כשעוד היינו במצב קוגניטיבי שאיפשר לנו לתת הוראות אלה.

בישיבה עם עורך הדין מפרט מיפה הכוח את כל רצונותיו, העדפותיו, את זהותו של מיופה הכח, ועורך הדין מעלה אותם על הכתב בטופס מיוחד שנועד לכך. כמו כן, קובע מיפה הכח עם עורך הדין את התנאים שבהתקיימם ייכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף, והוראות שונות, כגון האם מיופה הכח יקבל שכר עבור פעילותו. עורך הדין מקיים פגישה נפרדת עם המועמד לשמש מיופה הכח עצמו, על מנת לוודא כי המועמד אכן מתאים ומוכן ליטול על עצמו את המחוייבויות הכרוכות בתפקידו לפי יפוי הכח המתמשך.

לאחר שמסתיימת הכנת יפוי הכח, עורך הדין מגיש אותו אל האפוטרופוס הכללי, שם מתנהל מרשם ממוחשב חסוי של יפויי הכח המתמשכים. הפקדת יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי הינה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

יפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף כאשר מיופה הכח מודיע לאפוטרופוס הכללי שהתקיימו התנאים לכניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף, בדרך כלל תוך הסתמכות על חוות דעת מומחה ולפיה מיפה הכח כבר לא מסוגל יותר לנהל את ענייניו.

להכנת יפוי כח מתמשך ולקבלת יעוץ לקראת הכנתו, הינכם מוזמנים ליצור עמי קשר.


צור עמנו קשר למידע נוסף (לחץ כאן)
 

Signature
bottom of page