top of page
חיפוש

רשלנות רפואית ופגיעה ביכולת להרותסיגל (שם בדוי) ילדה בת בניתוח קיסרי. 6 שבועות לאחר הלידה פנתה סיגל לרופא והתלוננה בין היתר על כאבי וסת עזים. בבדיקת אולטראסאונד נצפה ברחם ממצא המתאים לשארית שיליה. סיגל הופנתה לבית החולים שם בוצעה לה גרידה באופן מידי להוצאת שאריות השיליה.


בשנים שלאחר מכן ניסתה סיגל להרות אך לשווא. לבסוף אובחן כי סיגל סובלת תסמונת אשרמן בדרגה חמורה (צלקות והידבקויות בחלל הרחם אשר גורמות לחסימה של חלל הרחם), אשר הופכת אותה למעשה לעקרה. על מנת להוליד שוב הייתה סיגל צריכה להיעזר בשירותי פונדקאות, בעזרתם נולדו לה תאומים.


סיגל תבעה על רשלנות רפואית את בית החולים בו בוצעה הגרידה. בית המשפט קבע כי בית החולים התרשל בכמה סוגיות. בין היתר, הצוות שביצע את הניתוח הקיסרי לא הקפיד לוודא כי הוציא את השיליה בשלמותה. כמו כן, התרשל צוות בית החולים בהחלטתו לבצע גרידה בשלב כה מוקדם לאחר לידה, בו הסיכון לגרימת תסמונת אשרמן גבוה יותר. בנוסף, בית החולים לא שקל טוב מספיק חלופות טיפוליות מסוכנות פחות, ובהן טיפול שמרני באמצעות הורמונים שיכווצו את הרחם ויביאו לפליטה טבעית של שארית השיליה, או היסטרוסקופיה, במהלכה ניתן להביט אל הרחם תוך כדי טיפול. כמו כן, הצוות לא הסביר לסיגל כראוי את האלטרנטיבות הטיפוליות ואת הסיכונים הכרוכים בביצועה של גרידה באותה נקודת זמן, והחתים אותה על טופס הסכמה לא מתאים.


בסופו של דבר בית המשפט פסק לסיגל פיצוי בסך 600,000 ₪.

Comments


bottom of page