top of page
חיפוש

רשלנות באיבחון תסביב אשךדני (שם בדוי), צעיר כבן 18, החל לחוש כאבים עזים באשך ימין. הוא פנה למוקד רפואי, אשר היפנה אותו לחדר המיון. בהגיעו לחדר המיון נבדק דני על-ידי אחות, ובהמשך על-ידי רופא. הרופא ביצע בדיקה ידנית בלבד, ולא טרח לבצע בדיקות נוספות כגון בדיקת שתן, אולטראסאונד ומיפוי. דני שוחרר לביתו עוד באותו הערב באבחנה של דלקת.


בהמשך הסתבר כי הרופא שגה באבחנה, וכי דני סבל מתסביב האשך. מדובר בתופעה בה האשך מסתובב סביב צינור הזרע באופן שגורם לחסימת חלקית או מלאה של זרימת הדם אליו. במקרה של תסביב קיים חלון הזדמנויות קצר של כ- 6 שעות אשר במהלכות סיכויי הצלת האשך גבוהים. ככל שהזמן מתמשך מעבר לכך, הולכים ופוחתים הסיכויים להצלת האשך, והדברים עלולים להגיע כדי נמק באשך וכריתה. בית המשפט קבע כי הרופא ששיחרר את דני אותו הערב היה זוטר, וכי לא רק שטעה באבחנה ולא ביצע את הבדיקות הדרושות, הוא לא היה מוסמך לשחרר את דני ללא היוועצות עם רופא בכיר יותר. אילו היה הרופא נוהג כך, סביר כי הרופא הבכיר היה דורש לבצע בדיקת אולטראסאונד טרם שחרורו של דני מהמיון. לאור אלה פסק בית המשפט לטובת דני פיצוי בסך 270,000 ₪.

Comments


bottom of page