top of page
חיפוש

פיצוי על צלקת שנגרמה עקב טיפול החלקת שיערגלית (שם בדוי) הגיעה למספרה על מנת להחליק את השיער. מדובר היה בתהליך שדרש שימוש בתכשיר כימי. הספר עבד במרץ על שיערה של גלית תוך שימוש בתכשיר הכימי, וטיפה של החומר ניתזה על לחייה של גלית. טיפה זו גרמה לגלית כוויה בגודל 2 ס"מ על לחייה. המקום החל לדמם ולשרוף וגלית נאלצה לפנות לרופא עוד באותו היום. הרופא קבע כי נגרמה לגלית כווייה בדרגה 2. גם בתקופה שלאחר מכן, נאלצה גלית להשתמש בחבישות ובמישחות והרופא אמר לה שככל הנראה תיוותר לה צלקת על פניה.


האם יש לגלית אפשרות לקבל פיצוי? התשובה היא כן. עצם העובדה שנגרמה לגלית כווייה במהלך החלקת השיער מעידה שהספר לא ניזהר מספיק. היה על הספר לוודא שאין שום סיכוי שיינתז חומר אל פניה של גלית. משלא הצליח לעשות כן, הספר התרשל וחייב לפצות את גלית על מלוא נזקיה. במידה ואכן תיוותר לגלית צלקת על פניה, המדובר בנכות אסתטית, אשר עשויה לזכות אותה בפיצוי בקנה מידה של עשרות אלפי שקלים ואף למעלה מכך, תלוי כמה הצלקת אכן מכערת, בולטת לעין ולא ניתנת להסתרה.


יצויין שבמקרים של צלקות קשות בעיקר על הפנים ועל הצוואר בתי משפט רואים בצלקת לא רק נכות אסתטית, אלא ממש נכות תיפקודית כמו קרסול מרוסק וכד'. ההנחה היא שצלקת בעלת מראה מזעזע גורמת לרתיעה של הסביבה, מקשה על עבודה עם קהל וכדומה.


לעיתים פגיעה אסתטית משמעותית היא גם בסיס לטענה לנכות נפשית. הנפגע מתקשה להסתגל למראהו הפגום, לתגובת האנשים למראהו, מסגל לעיתים דפוסי הימנעות ממגע עם אנשים וסובל דיכאון, זעם ותיסכול. קיומה של נכות נפשית נוסף על הנכות האסתטית עשוי להגדיל עוד יותר את הפיצוי לו זכאי הנפגע.

Kommentare


bottom of page