top of page
חיפוש

פיצוי על נזק לרכב ללא ביצוע תיקוןהרכב שלנו נפגע בתאונה. הנזק מאפשר המשך שימוש ברכב גם בלא תיקון, ואנו מחליטים שלא לתקנו. האם למרות שהחלטנו לא לתקן אנחנו זכאים לתבוע מחברת הביטוח את הנזק שנגרם לרכב? הרי במבחן ההיגיון, הנזק נגרם, ואם ננסה למכור את הרכב מבלי לתקנו, יפחיתו לנו את הנזק משווי השוק של הרכב.


ובכן, התשובה איננה כה פשוטה. במציאות חברות הביטוח דוחות פעמים רבות תביעות לפיצוי על נזק רכב שלא תוקן, בטענה שהן מפצות על הנזק לרכב רק כנגד חשבונית תיקון.


אבל מבחינה חוקית, אין כל בסיס להתנהלות זו של חברות הביטוח. בהתאם לפוליסה התקנית חברת הביטוח יכולה לבחור בין שתי אפשרויות – או תיקון הנזק או תשלום ערכו. ככל שחברת הביטוח בוחרת באפשרות לשלם את שווי הנזק, היא אינה יכולה להתנות זאת בתיקון הנזק. מצד שני, אם חברת הביטוח מסרבת לשלם, עליה לתקן את הנזק. ככל שחברת הביטוח מחליטה להעדיף דרך פעולה אחת על פני אחרת, למשל, להעדיף תיקון על פני פיצוי ללא תיקון, עליה לנמק מדוע זו העדפתה, והיא אינה יכולה להחליט על כך בעצמה באופן שרירותי. במידה וחברת הביטוח מנסה לחמוק מתשלום בטענה שהרכב לא תוקן, יש להגיש תביעה לבית המשפט עם סיכוי גבוה לזכיה.

Comentarios


bottom of page