top of page
חיפוש

פטור ממס הכנסה עקב נכות לאחר גיל פרישהסימה (שם בדוי) הינה בת 75. לסימה מחלות כרוניות שונות, ובין היתר, סוכרת, יתר לחץ דם ופרקינסון. כל חייה הייתה סימה אדם חרוץ, עבדה, הרויחה, וחסכה, והכנסתה כיום מפנסיה הינה 15,000 ₪. סימה משלמת מס הכנסה של כ- 2,500 ₪ לחודש. האם סימה זכאית לפטור ממס הכנסה? כיצד עליה לפעול כדי לנסות ולהשיג את הפטור?


על מנת לקבל פטור ממס הכנסה יש צורך כי ועדה רפואית של מס הכנסה תקבע לסימה נכות בשיעור 100%. במקרים מסויימים, די גם בנכות בשיעור 90% כדי לקבל את הפטור. על סימה למלא ולהגיש בין היתר טופסי בקשה לפטור ממס על רקע נכות ובקשה לועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה. מומלץ לצרף לטפסים אלה כמה שיותר תיעוד רפואי אודות כל המחלות הקיימות. כמו כן, יש לשלם אגרה ששווייה כיום 659 ₪, ולצרף קבלה. יש להגיש את כל הניירת למשרדי מס הכנסה שבאזור המגורים, ומשם יועבר החומר לביטוח לאומי, אצלו מתקיימות הועדות.


הועדות הרפואיות יבדקו את סימה ויקבעו את נכותה. אם תצליח סימה להגיע לרף המינימלי של 90% נכות, היא תהיה פטורה באופן מלא ממס הכנסה, והכנסתה נטו תגדל משמעותית. אם תצליח סימה להוכיח כי נכותה לא התחילה כעת, אלא כבר לפני זמן מה, היא עשויה לקבל את הפטור באופן רטרואקטיבי, דבר שיזכה אותה בהחזרי מס ששילמה בעבר, עד 6 שנים אחורה. כמו כן, סימה תהיה זכאית לתעודת נכה מביטוח לאומי שבצדה הטבות שונות.

Comentarios


bottom of page