top of page
חיפוש

נזקי שריפה לשכניםמקרה שנתקלתי בו לאחרונה: ללקוח שלי דירת גן בבית משותף. שכן מהקומות העליונות הקים פרגולת אלומניום. במהלך בניית הפרגולה, גצים לוהטים של אלומניום, שניתזו תוך כדי ניסורו, נפלו על גג מחסן פלסטיק של הלקוח, וגרמו למחסן להתלקח. השריפה התפשטה וגרמה לנזק הן לרכוש המשותף של הבניין והן לשכן שגר מעל הלקוח.


האם הלקוח חייב לפצות את השכנים על נזקיהם? מצד אחד, אפשר לטעון שהלקוח לא אשם, שום דבר מההשתלשלות לא בוצע על ידו. מצד שני, האש יצאה מתחומו של הלקוח ומשם גרמה את הנזק.


החוק קובע כי במקרה של שריפה, מי שמרכושו יצאה האש, אחראי לפצות את מי שהאש גרמה לו לנזק. אולם מצד שני, קובע החוק, כי אם מי שמתחומו יצאה האש מוכיח שלא הייתה כל התרשלות מצדו שגרמה לאש, אז הוא לא אחראי לפצות את הניזוקים.


במקרה שלנו הלקוח לא התרשל בשום צורה, והוא לא אשם בפרוץ השריפה. על מנת להוכיח שהלקוח לא התרשל גם הבאנו חוות דעת של חוקר שריפות, אשר קבע את מקור האש, וכן קבע כי לא היה במחסן גורם סיכון כלשהו שיכול היה להצית את האש. במקרה זה מי שאמור לשאת בנזקי השריפה הינו השכן שבתחומו נבנתה הפרגולה או הקבלן שביצע את העבודות.

Comments


bottom of page