top of page
חיפוש

מציעים לכם לקנות רכב יד שניה יחד עם הביטוח, כדאי?

חיפשנו רכב יד שניה, ומצאנו אותו סוף סוף. המוכר מציע לנו להוסיף כמה שקלים ולקנות את הרכב עם פוליסות הביטוח. האם כדאי?


התשובה משתנה מפוליסה לפוליסה, אבל כעיקרון, ומאחר ולא כולנו מומחים לפוליסות, התשובה היא שלא כדאי. במקרים רבים אנחנו נגלה בשעת הצורך, שחברת הביטוח של המוכר מסרבת להכיר בנו כזכאים לפיצוי.


בנוגע לביטוח חובה, המצב לכאורה פשוט יותר. מדובר בפוליסה אחידה שמחירה דומה פחות או יותר אצל כל חברות הביטוח. לכן לכאורה יש פחות סיכון. יחד עם זאת, אפילו כאן לא מומלץ לנסוע בפוליסה של מי שמכר לנו את הרכב בלא לכל הפחות ליידע מראש את חברת הביטוח.


הדברים מסובכים עוד יותר כאשר מגיעים למקרים בהם נמכר לנו רכב ביחד עם פוליסת צד ג' או פוליסת מקיף של המוכר. ככלל, אין להסתמך על פוליסה של המוכר ולעשות שימוש ברכב בלא לקבל מראש את הסכמת חברת הביטוח שלו. בפוליסות אלה יש משקל רב לנתוניו הספציפיים של המבוטח כגון גיל, ותק על הכביש, היסטוריית תאונות, היסטוריית תביעות וכו'. קיים סיכון גבוה שאם נשתמש בפוליסה של המוכר, ויקרה לנו מקרה ביטוח כגון תאונה, חברת הביטוח תתנער מאיתנו ותטען שלו הייתה יודעת מראש כי הפוליסה הועברה לידינו, לא הייתה מסכימה לבטח אותנו.


לכן, מה שנראה פה לכאורה פשוט וזול איננו כזה. כאשר מצאנו את רכב היד השניה הנכסף, מומלץ לדאוג לפוליסות מראש, כך שייכנסו לתוקף מיד עם העברת הבעלות ברכב על שמנו והתחלת שימושנו בו.

Comentários


bottom of page