top of page
חיפוש

מי אמור לשלם על פינוי באמבולנס לאחר תאונת דרכים?

נפגענו בתאונת דרכים ונזקקנו לפינוי באמצעות אמבולנס. מי אמור לשלם על הפינוי? בכל מקרה זה לא אמור להיות מהכיס שלנו! קיימים כמה תרחישים:


במקרה של תאונת עבודה – הגורם המשלם הינו הביטוח הלאומי. על מנת שיבוצע התשלום יש לצרף לטפסי התביעה לביטוח הלאומי את הודעת התשלום. אפשרות אחרת הינה לשלם בעצמנו, ולאחר מכן להגיש לביטוח הלאומי את הקבלה ממד"א ולקבל החזר.


במקרה שהתאונה איננה תאונת עבודה ישנה חשיבות לשאלה האם הפינוי בוצע באמצעות ניידת טיפול נמרץ או אמבולנס רגיל, וכן, האם אושפזנו לאחר הפינוי או רק טופלנו מיון ושוחררנו:


א. פונינו באמצעות אמבולנס רגיל ושוחררנו מהמיון ללא אישפוז – חובת התשלום למגן דוד היא עלינו. לאחר שנשלם, ניתן לתבוע החזר במסגרת תביעה על נזקי גוף מול חברת ביטוח החובה. אפשרות נוספת היא להעביר לביטוח החובה את הודעת התשלום ממגן דוד ולוודא שהתשלום מבוצע.


ב. פונינו ואושפזנו – בין אם הפינוי בוצע באמבולנס רגיל, ובין אם באמצעות ניידת טיפול נמרץ, על קופת החולים לשלם על הפינוי. לשם כך עלינו להעביר לקופת החולים את הודעת התשלום ממגן דוד.

חשוב לשים לב, שבכל מקרה, האחריות לכך שבסופו של דבר התשלום למד"א יבוצע מוטלת עלינו. אם לא נגיש לביטוח הלאומי או לקופת החולים, תלוי במקרה, את הודעת התשלום, בסופו של דבר החיוב עבור קנסות או ההוצאות משפטיות שיצטברו, יחול עלינו.


עניין חשוב נוסף, יש להעלות את שווי הפינוי באמבולנס במסגרת תביעת נזקי הגוף מול חברת ביטוח החובה. אם תבענו פיצוי על נזקי גוף מחברת ביטוח החובה וסיימנו את התביעה מבלי להעלות את נושא תשלום הפינוי, לא נוכל לאחר מכן לדרוש מהביטוח החזר של עלות הפינוי.

Comments


bottom of page