top of page
חיפוש

מה היתרונות בפוליסת ביטוח תאונות אישיות?  • זכאות לפיצוי בכל מצב – לא משנה כיצד נגרמה התאונה, ואפילו אם היא נגרמה באשמתנו נהיה זכאים אוטומטית לפיצוי מהביטוח בהתאם להוראות הפוליסה.

  • בדרך כלל יש מגוון של כיסויים שניתן לרכוש – בין היתר שברים, נכות, אי כושר שבועי, ימי אישפוז, כוויות ועוד.

  • בדרך כלל התשלומים מכח פוליסות אלה מהירים מאד – לעיתים אפילו ימים אחדים בלבד.

  • הפיצויים מכח פוליסות אלה לא מנוכים מהפיצוי בתביעת הנזיקין (לעומת כספים מהביטוח הלאומי למשל, אשר כן מנוכים).

  • ניתן לרכוש פוליסות תאונות אישיות מיוחדות שיכסו גם פעילות ספורט אתגרי ורכיבה על דו גלגלי (הפוליסות הרגילות בדרך כלל לא מכסות פעילויות כאלה).

Comments


bottom of page