top of page
חיפוש

החרגה – השפעת העבר הרפואי שלנו על פוליסת הביטוחעמית (שם בדוי), בן 45, סובל מזה מספר שנים מכאבי גב. בבדיקת CT שעבר נמצאה אצל עמית פריצת דיסק בגב התחתון. ברשות עמית פוליסות ביטוח נכות ואובדן כושר עבודה, אותן רכש עוד לפני הופעת כאבי הגב. סוכן ביטוח פנה לעמית והציע לו לרכוש פוליסות חדשות וזולות יותר עם כיסויים גדולים יותר במקום הפוליסות הישנות. האם כדאי לעמית לרכוש את הפוליסות החדשות?


התשובה היא לא. לאור עברו הרפואי של עמית, כל חברת ביטוח אליה ינסה עמית להתקבל כעת תסרב לבטח אותו כנגד פגיעות גב עתידיות ו/או כנגד נכויות כלשהן הקשורות לגב. חברת הביטוח החדשה תחריג את הגב מהפוליסה, ותוסיף בה תנאי מפורש (=החרגה) ולפיו הפוליסה לא תחול על פגיעות ו/או נכויות בגב. מנגד, חברת הביטוח בה עמית מבוטח כרגע קיבלה אותו אליה בעת שגיליונו הרפואי היה נקי. לכן, חברת הביטוח של הפוליסה הישנה לא החריגה בעיות גב של עמית, כי בעת שביקש להצטרף לפוליסה אצלה, עדיין לא היה ידוע על בעיות בגבו. חברת ביטוח זו מכסה עבור עמית גם פגיעות גב.


לסיכום, אם יש לנו עבר רפואי בתחום רפואי כלשהו, שווה לבדוק באופן יסודי בטרם נחליט לוותר על פוליסה ישנה יותר ולעבור לפוליסה חדשה. לאחר שהפוליסה הישנה בוטלה אין עוד דרך חזרה, ואז אנו עלולים להיוותר ללא כיסוי ביטוחי לבעיה הרפואית שלנו.

Comments


bottom of page