top of page
חיפוש

תאונות אישיות תלמידים

> הבן שלך נפצע בבית הספר? בגן הילדים? > מה עליך לעשות כדי לקבל פיצוי כספי? > בכמה כסף מדובר? את מי תובעים במקרים של תאונות תלמידים בבית הספר?

עו"ד יעקב מושקט מתמחה בהגשת תביעות נזקי גוף, לרבות תביעות בגין תאונות תלמידים בגן הילדים או בבית הספר. צור קשר לקבלת פיצוי כספי מהיר!

צפה עכשיו - מהי פוליסת ביטוח לתלמידים? מי מבוטח?
פעולות ראשונות - תיעוד רפואי ושמירת קבלות

  • מומלץ להיבדק כבר ביום התאונה בחדר המיון או לכל הפחות בקופת החולים.

  • ככל שישנם אישורים רפואיים רבים יותר, כך קיים סיכוי טוב יותר להגדיל את הפיצוי שתשלם חברת הביטוח. במידה והתלונות נמשכות יש לדאוג כי הן יתועדו בתיק הרפואי, וכן כי תופנו לבדיקות ולטיפולים המתאימים.

  • יש לשמור כל תיעוד רפואי, כל קבלה עבור הוצאות רפואיות, נסיעות לטיפולים, חניות וכיו"ב כדי להציגם לביטוח בהמשך.

תאונות אישיות תלמידים - פעולות שיש לבצע במוסד החינוכי עצמו

  • לברר האם קיימים צילומים של מצלמת אבטחה בזירת התאונה, ואם כן לבקש לצפות בהם.

  • במידה ומדובר במפגע קבוע כגון בור וכו', לצלמו בטרם יתוקן.

  • לברר זהותם של מורים/תלמידים שהיו עדים לתאונה למקרה שנזדקק להם בהמשך.

  • במידה ומולא דו"ח תאונה לבקש העתק ממנו (סביר שתתקלו בסירוב).

פניה למזיק ולחברת הביטוח

כאשר מדובר בתאונה שלטענתנו נגרמה עקב רשלנות מצד הגוף שבבעלותו או תחת הנהלתו פועל המוסד החינוכי, יש לפנות לגורם זה (בדרך כלל מדובר בעירייה או במשרד החינוך) באמצעות עורך דין. כמו כן, ניתן להגיש תביעה על בסיס פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

תאונות תלמידים בבית הספר - רשלנות בפעולת המוסד החינוכי

הזכאות לפיצוי על תאונה במוסד חינוכי איננה אוטומטית ותלויה בכך שנוכיח רשלנות בדרך פעולת המוסד. דוגמאות שכיחות לטענות רשלנות הינן תחזוקה לקויה של מתקנים בתחום המוסד, היעדר פיקוח של מורה תורן בעת הפסקה וכו'. יש להדגיש כי פסיקת בתי המשפט מייחסת חובת זהירות מוגברת של מוסדות חינוך לשלום תלמידיהם, ומאחר והתלמידים, הנפגעים, הינם בדרך כלל ילדים או נערים צעירים, היא מקלה עמם. גם במקרים בהם לא ניתן לטעון לרשלנות בפעולת המוסד החינוכי, וגם אם ארעה לתלמיד תאונה מחוץ לשעות הלמודים, עדיין קיים כאמור מוצא נוסף – פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

הפוליסה חלה על כל תלמיד 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, קרי גם מחוץ לכתלי המוסד החינוכי. הפוליסה חלה גם כאשר לא ניתן לייחס רשלנות למוסד החינוכי, ואפילו במידה והתאונה ארעה באשמת התלמיד. מאידך, הפיצויים מכח פוליסה זו אינם גבוהים, ופגיעות שונות אף אינן מגיעות לרף המינימלי לצורך קבלת פיצוי מכוחה.

כדאי להכיר - עיקרי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

ביטוח חיים בגובה 155,000 ₪. נכות מלאה מזכה בפיצוי בסך כ- 414,000 ₪. נכות חלקית מזכה בפיצוי חלקי מסכום זה בהתאם לשיעור הנכות. הפוליסה אינה מפצה על נכות צמיתה הנמוכה מ- 5% וגם לא על נכות אסתטית. במקרה של היעדרות רצופה מלימודים שנמשכה לפחות 21 יום זכאי הנפגע לפיצוי יומי בסך 103 ₪ עבור כל יום של היעדרות מלימודים החל מהיום ה-6. על מנת להפעיל פוליסת "תאונות אישיות תלמידים", לאחר התאונה יש לבקש מהמוסד החינוכי טפסי תביעה של חברת הביטוח הרלוונטית. מומלץ כי הטיפול יבוצע באמצעות עורך דין הבקיא בתביעות נזקי גוף וביטוח, וזאת כדי למקסם את גובה הפיצוי ולזרז את מהירות הטיפול בתיק. למה לעבוד דווקא איתנו? לחץ כאן


Comments


bottom of page