top of page
חיפוש

נזקי רכוש בתאונה

​הסיכון הטמון בתאונת דרכים מלבד פגיעת גוף, הינו כמובן, הסיכון לפגיעת רכוש, קרי נזק לרכבים המעורבים בתאונה. הדברים נכונים שבעתיים כאשר מדובר ברכבים דו-גלגליים, שם כל מגע עם רכב אחר, היתקלות במהמורה וכיו"ב משמעותם הכמעט ברורה הינה אובדן שליטה על הרכב, התהפכות/החלקה ונזק לכלי הדו-גלגלי. למרבה האבסורד, במקרים רבים דווקא הכלים הדו-גלגליים, שהינם מועדים להינזק בתאונות, אינם מבוטחים בביטוח מקיף, וזאת בין היתר מפאת תעריפי הביטוח הגבוהים. בהיעדר ביטוח מקיף לרכבך הופכת המשימה של קבלת פיצוי על נזק הרכוש לקשה יותר. יחד עם זאת, אין מדובר במשימה בלתי אפשרית.


כעיקרון, הדרך הקצרה ביותר לקבלת פיצוי בגין נזק הרכוש הינה לבוא בדין ודברים עם הנהג האשם, ולנסות להתפשר עמו ו/או עם חברת הביטוח שלו, במידה והיתה כזו. אולם, לא פעם קיימות מחלוקות שונות, כגון, כיצד ארעה התאונה, מי אשם בהתרחשותה, ומה ערך הנזק שנגרם. במצבים אלה הסיכוי להגיע להסכמה בין הצדדים הינו קטן יותר. העצות שלהלן ניתנות בהנחה שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בינהם, ואין ברירה, אלא לפנות לדרכים משפטיות. בתרחיש זה יש לבצע שורה של פעולות אשר יפורטו מיד.

בזירת התאונה

במידה ולא נפצענו בעת התאונה או במידה והפגיעה מאפשרת המשך תיפקוד יש לבצע מספר פעולות חשובות, שהינן בבחינת הקדמת תרופה למכה. במידה ומעורבים בתאונה גורמים נוספים יש לקחת מהם פרטים ובין היתר שם, מספר זהות, כתובת וטלפון, פרטי ביטוח חובה וביטוח מקיף וכן מספרי כל הרכבים המעורבים. במידה והיו עדים לתאונה, יש לקחת את פרטיהם על-מנת שבהמשך, אם יתעורר הצורך, ניתן יהיה לאמת את עצם קרות התאונה ואת אופן התרחשותה. יש לציין כי כאשר המדובר בפגיעת רכוש יש חשיבות רבה לאופן בו ארעה התאונה, ולשאלה מי אשם בהתרחשותה. העיקרון בתביעות בגין נזקי רכוש הינו, כי מי שאשם בגרימת תאונה הוא זה שחייב לפצות את שאר הניזוקים. לכן, במידה והדבר אפשרי, מומלץ לקבל כבר בזירת התאונה הודאה כתובה ממי שאשם בתאונה. במידה ואין אפשרות לקבל הודאה כזו חשיבותם של העדים רק עולה.

פניה למשטרה

במידה ולא נכחה משטרה בזירת התאונה יש לפנות אל תחנת המשטרה לצורך מתן עדות וקבלת אישור על פרטי התאונה. במקרים בהם יש די עדויות וראיות, עשויה חקירה משטרתית להוליד כתב אישום נגד הנהג האשם בתאונה. במידה והוגש כתב אישום נגד הנהג האשם, ובית המשפט מרשיע אותו בעבירות שהביאו לגרימת התאונה, הדבר מהווה על-פי רב ראיה חותכת לכך שעל הנהג האשם לפצות את שאר הניזוקים בגין נזקי הרכוש שנגרמו להם עקב התאונה. כך גם יתייחס לכך בית משפט, אליו תגיע תביעה בגין נזקי רכוש כנגד נהג שהורשע בעבירה שגרמה לתאונה. במקרה זה, הנחת היסוד בדיון בתביעה תהיה כי הנהג שהורשע אשם, והשאלה העיקרית שתעמוד על הפרק תהא בכמה עליו לפצות את הניזוקים.

הכנת חוות דעת של שמאי

על מנת שנדע מהו גובה הנזק שנגרם לכלי הרכב יש לדאוג כי הרכב הפגוע ייבדק על-ידי שמאי רכב. בחוות דעתו, השמאי יעריך את עלות שיקום הרכב, במידה וניתן לשקמו, את שווי החלפים והעבודה וכן את שיעור ירידת הערך, במידה והיתה. בעזרת חוות הדעת נדע מהו הנזק שנגרם לרכב, וכמה יש לתבוע בגין נזק זה. יש לדאוג לקבל מהשמאי גם קבלה בגין שכר טרחתו, וזאת, על מנת שניתן יהיה לתבוע גם סכום זה.

הגשת תביעה לבית המשפט

תביעה בגין נזקי רכוש אינה מוגבלת אך ורק לנזק הישיר שנגרם לכלי הרכב. מלבד הנזק לרכב יכולה התביעה לכלול נזקים כספיים נוספים, למשל, הוצאות נסיעה מוכחות בגין תקופה בה היה הרכב מושבת. יש לצרף לתביעה כל אסמכתא לכל נזק כגון חוות דעת של השמאי, קבלה בגין שכר טרחת השמאי וקבלות בגין כל הוצאה או נזק אחר הנובעים מנזק הרכוש. כאשר מכלול נזקי הרכוש שנגרמו בתאונה אינו עולה על 31,100 ₪ ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. ישנם מספר יתרונות בהתדיינות בבית משפט לתביעות קטנות ביחס לבית משפט השלום. היתרונות הבולטים של בית המשפט לתביעות קטנות הינם אגרה זולה יותר וכן העובדה כי פרק הזמן מיום הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין קצר יותר. חשוב לציין, כי בדיון בפני בית המשפט לתביעות קטנות אין הצדדים יכולים להיות מיוצגים בידי עורך דין, אלא אם קיבלו לכך רשות מבית המשפט מטעמים מיוחדים, והדבר אמור להוזיל לנו עוד יותר את העלויות הכרוכות בניהול התביעה וכן לפשט את ההליכים. לאחר הגשת כתב התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות נשלח כתב התביעה אל הנתבע. מיום שנמסר כתב התביעה לידי הנתבע יש לו 15 יום להגיש כתב הגנה. התביעות בבית המשפט לתביעות קטנות מתבררות בדרך כלל בישיבה אחת בה על כל הצדדים להתייצב, כולל עדיהם. במהלך הישיבה שומע השופט את עדויות הצדדים, בוחן את מכלול הראיות בתיק ובהתאם לכל אלה נותן פסק דין, לא פעם כבר בזמן הישיבה. במידה ומכלול הנזקים וההוצאות כתוצאה מהתאונה עולה על 31,100 ₪ קיימת הצדקה להגיש תביעה לבית משפט השלום. רצוי מאד כי פניה לבית משפט השלום תתבצע באמצעות עורך דין הבקיא בתחום נזקי הרכוש. לידיעת הגולשים, האמור לעיל אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי באופן ישיר.

コメント


bottom of page