top of page
חיפוש

כלב נשך אותי - מה עושים?


> כלב נשך אותך? נפצעת? > מה עליך לעשות כדי לקבל פיצוי כספי? > כמה כסף שווה תביעה בגין נשיכת כלב?

עו"ד יעקב מושקט מתמחה בהגשת תביעות בגין נזקי גוף, לרבות תביעות בגין נשיכות כלבים. צור קשר עכשיו לקבלת פיצוי כספי מהיר. פיצוי שיאפשר לך לכסות את ההוצאות הרבות - ולהחלים במהירות!

כלב נשך אותי - מה עליי לעשות בזירת המקרה?

  • במקרה של חשד לפגיעה משמעותית מומלץ להזמין אמבולנס, או לבקש ממישהו שיזמין עבורכם.

  • יש לנסות ולאתר את בעלי הכלב ולקבל את מלוא הפרטים הן של הבעלים והן של הכלב.

  • יש לברר האם לבעלי הכלב כיסוי ביטוחי לנזקים שנגרמים בידי כלבו, ולבקש את פרטי הפוליסה.

  • מומלץ לנסות לאתר עדים ולקחת מהם את פרטיהם למקרה הצורך.

  • מומלץ לצלם את הכלב!

תיעוד רפואי וקבלות

  • מומלץ להיבדק מיד לאחר המקרה בחדר המיון או לכל הפחות בקופת החולים.

  • מומלץ לצלם את הפציעות שנגרמו ולשמור את התמונות.

  • ככל שישנם אישורים רפואיים רבים יותר, כך קיים סיכוי טוב יותר להגדיל את הפיצוי שתשלם חברת הביטוח. במידה והתלונות נמשכות יש לדאוג כי הן יתועדו בתיק הרפואי, וכן כי תופנו לבדיקות ולטיפולים המתאימים.

  • יש לשמור כל תיעוד רפואי, כל קבלה עבור הוצאות רפואיות, נסיעות לטיפולים, חניות וכיו"ב כדי להציגם לביטוח בהמשך.

  • יש להביא בחשבון כי נזקי הנשיכה הינם במקרים רבים לא רק צלקות אסתטיות, אלא גם פגיעה נפשית עד כדי היוותרות נכות נפשית. במידה ובתקופה שלאחר הארוע מופיעים תסמינים כגון חרדות, מתח, הפרעות שינה, חוסר ריכוז, הבזקים של רגעי המקרה, הימנעות מלעבור במקום הארוע, הדבר עלול לרמז על קיומה של תסמונת פוסט-טראומטית.

פניה לגורמים מעורבים נוספים

"כלב נשך אותי, למה צריך לדווח על המקרה?"

יש לדווח על הנשיכה לוטרינר העירוני ולסניף משרד הבריאות שבקרבת מקום המגורים. יש למסור לגורמים אלה את פרטי הכלב והבעלים. זאת על מנת שהכלב יילקח להסגר במהלכו תיבדק בעיקר האפשרות שמא חלה בכלבת. תוצאת לוואי חשובה של פעולות אלה הינה תיעוד לקראת תביעה אפשרית נגד בעלי הכלב, וחיזוק לטענתנו בדבר מקרה הנשיכה.

תביעת פיצויים מבעלי הכלב ומחברת הביטוח שלו

"נשך אותי כלב, מי יפצה אותי?"

ככלל, לפי החוק, מי שהותקף בידי כלב זכאי לקבלת פיצוי מבעלי הכלב, חוץ מבמקרים חריגים. לצורך תביעת פיצויים, רצוי להיות מיוצג על-ידי עורך דין שמומחיותו הינה נזקי גוף.

Comments


bottom of page