top of page
חיפוש

ייצוג של עו"ד לעומת חברה למימוש זכויות


היתרונות שבייצוג בידי עו"ד לעומת חברות למימוש זכויות הגשנו תביעה לועדה רפואית בביטוח לאומי ומועד הועדה מתקרב. מי נעדיף שייצג אותנו – עורך דין? או חברה למימוש זכויות רפואיות? קיימים מספר יתרונות גדולים וברורים בייצוג בידי עורך דין 1. רק עורך דין רשאי להיכנס עם הנבדק אל הועדה הרפואית. על חברות למימוש זכויות נאסר להיכנס לועדות. לייצוג בזמן הועדה חשיבות קריטית!!! יותר מכל פעולה אחרת. הופעה וטיעון בפני הועדה הם לב הייצוג מול הועדה. מי שמתייצב לפני ועדה ואינו ידוע מה להגיד, מראש מוריד באופן משמעותי את סיכוייו להצליח, כי הוא תלוי כעת בשאלה עד כמה יתעמקו רופאי הועדה בתיעוד הרפואי שהציג להם, והאם תיעוד זה מלכתחילה מספיק טוב. 2. עורך הדין מייצג את הלקוח מול הביטוח הלאומי באופן מקיף, ולא עוסק רק בהכנה לקראת הועדה עצמה. בעניין זה אביא שתי דוגמאות מתיקים שבטיפולי: א. האחת, אני מייצג כעת לקוח שנפגע פגיעה קשה, ומחכה לועדות רפואיות שידונו בהמשך זכאותו. במעקב שניהלתי ביומן ראיתי כי הזימון לאחת הועדות לא הגיע. הסתבר כי עקב תקלה הלקוח לא שובץ לועדה. לאחר מספר פניות מצדי וכדי לא לפגוע ברצף התשלומים, זומן הלקוח לבסוף לועדה בסניף אחרתוך פרק זמן של ימים ספורים. חברה שרק מסדרת ללקוח את התיעוד הרפואי ואולי במקרה הטוב גם שולחת אותו ליועץ רפואי, לא הייתה עושה דבר בנדון. ב. דוגמה שניה, מעטים יודעים, אבל קיימים מצבים בהם גם אם טרם הסתיים הדיון בכל הועדות הרפואיות של הנפגע, ניתן לבקש מביטוח לאומי מקדמה על חשבון הגמלאות שישולמו לאחר תום הועדות. הדבר קורה כאשר הביטוח הלאומי משתכנע שהנכויות שכבר נקבעו, גבוהות מספיק. לאחרונה טיפלתי בתיק במסגרתו קיבל הלקוח מביטוח לאומי מקדמות בסך כולל של כ- 25,000 ₪ משך כ- 4 חודשים, עוד בטרם הסתיימו כל הועדות. ללא מקדמות אלה, הלקוח לא היה שורד כספית פשוטו כמשמעו. גם כאן, מדובר בטיפול משפטי לו ניתן לצפות רק מעורך דין בקיא ומנוסה בתחום.

Comentários


bottom of page