top of page
חיפוש

שוטר התרשל וגרם לתאונה, האם ניתן לתבוע את המשטרה?עקרונית התשובה היא כן.


כמו בכל תיקי תביעות הרשלנות, בית המשפט בודק האם המזיק (בענייננו – השוטר) פעל באופן סביר בנסיבות העניין, או האם פעל באופן לא סביר, ולכן התרשל.


למשל, שוטר משטרת תנועה נוסע בניידת בכביש 6 בשעה של תנועה מרובה. המכוניות נוסעות במהירות של כ- 100 קמ"ש. השוטר מבחין לפתע כי נהג משאית שנוסעת בנתיב האמצעי אוחז בידו טלפון נייד. לפי החוק היבש, נהג המשאית ביצע עבירה, ויש מקום להורידו לשוליים כדי לרשום לו דו"ח. אבל האם זה יהיה חכם ובטוח מצד השוטר לעשות זאת בכביש מהיר ועמוס? כלל לא בטוח. כל ניסיון של השוטר להוריד את המשאית לכיוון השוליים עלול לגרום לסטיות פתאומיות של רכבים שמסביב ולתאונה עם נזקי גוף ורכוש. הורדת המשאית אל השוליים בנסיבות אלה עלולה להיחשב לפעולה לא סבירה מצד השוטר, ואם תיגרם תאונה עלולה המשטרה להימצא חייבת בפיצוי על נזקי רכבים שייגרמו.


דוגמה אחרת, שוטר משטרת תנועה מנסה לעצור אופנוען שברח משוטרים. השוטר מזהה את האופנוע הנמלט מתקרב ורואה שאינו מתכוון לעצור. בניסיון לעצור את האופנוען השוטר משליך אל עבר האופנוען קרש, פוגע באופנוע, והאופנוען עף ונהרג. במקרה זה קבע בית המשפט כי השוטר התרשל, ופעל באופן לא סביר בנסיבות העניין. מאחר ולא היה לאופנוען ביטוח חובה, חוייבה המשטרה לפצות את עיזבון האופנוען, תוך שקוזז מהפיצוי 50% על אשם תורם של האופנוען בעצם קרות הארוע.


האמור לעיל אינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני.

コメント


bottom of page