top of page
חיפוש

פגיעה מרכב גנוב – האם אנו זכאים לפיצוי?פגיעה ברכוש:

משה (שם בדוי) התעורר באמצע הלילה לקול חבטה עזה מהרחוב. משה הביט לרחוב וראה לתדהמתו כי רכב הרס את רכבו, ושתי דמויות מתרחקות בריצה מהמקום. בדיקה של המשטרה מעלה בהמשך כי הרכב הפוגע היה גנוב. האם יש למשה ממי לדרוש פיצוי על הנזק לרכב?


אם היה לרכב של משה ביטוח מקיף, הוא יהיה זכאי לפיצויים. מרגע שיש ביטוח מקיף, חברת הביטוח מחוייבת חוזית לפצות את בעלי הרכב בכל מקרה של נזק מתאונה, כולל אם נפגע על-ידי רכב גנוב.


מצד שני, אם לא היה למשה ביטוח מקיף, הוא בבעיה. חברת הביטוח של הרכב הפוגע לא תסכים לכסות נהיגה של מישהו שנהג בניגוד לרצון בעלי הרכב ו/או נטל אותו ללא רשות. האפשרות היחידה של משה במקרה זה תהיה לתבוע אישית את הגנבים, אפשרות שעלולה להתגלות כבעייתית מבחינת סיכויי גביית החוב.


פגיעת גוף:

במידה ונפגענו פגיעת גוף בידי רכב גנוב, חברת הביטוח שלו תסרב לפצות אותנו, כי הנסיעה בו הייתה שלא ברשות בעלי הרכב. לכאורה אין מי שיפצה אותנו, האמנם? התשובה היא שבמצב זה, אנו נוכל לתבוע את "קרנית" שהינה תאגיד שהוקם מכח חוק כדי לפצות נפגעי תאונות דרכים מחוסרי ביטוח ובהתאם לקבוע בחוק.

Comments


bottom of page