top of page
חיפוש

נכות תפקודית ונכות רפואית


נכות תיפקודית לעומת נכות רפואית אותה הפציעה אצל שני תובעים שונים יכולה להניב תוצאות כספיות שונות לגמרי. אחד הגורמים לכך הוא השפעת הנכות הרפואית (=הנכות שהתקנות של הביטוח הלאומי קובעות לסוג פגיעה מסויים) על תיפקודו של כל נפגע. הנה דוגמה שתסביר: דני, כדורגלן, נפצע בתאונה בבוהן כף רגלו. כתוצאה מהתאונה נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור 10%. יוסי, כנר במקצועו, נפגע פגיעה זהה בבוהן כף רגלו. גם לו נקבעה נכות לצמיתות בשיעור 10%. על הנייר, הנכות שלהם זהה. אבל, מבחינת ההשפעה התיפקודית קיים הבדל גדול בינהם. דני, הכדורגלן, מוגבל, ולא יכול לחזור לכושר המשחק שאפיין אותו עד לתאונה. לעומתו, יוסי, הכנר, ממשיך לנגן בכינור ללא קושי למרות המוגבלות בבוהן. הפגיעה התיפקודית אצל דני הכדורגלן תגרום לו להפסדים גדולים, כי הוא לא יצליח לחזור לשחק כמו לפני הפציעה. ליוסי, הכנר, לא ייגרם שום הפסד כי פגיעת כף הרגל לא משפיעה על יכולתו לנגן. ואכן, פוטנציאל הפיצוי לדני הכדורגלן גדול בהרבה מפוטנציאל הפיצוי ליוסי הכנר. זאת, למרות שהפציעה של שניהם זהה לגמרי. המסקנה, גובה הפיצוי נגזר לא מאחוזי הנכות עצמם, אלא מהאופן בו הם משפיעים על יכולת התיפקוד של כל נפגע ונפגע. מחלות מקצוע נפוצות - כדאי להכיר

למה לעבוד דווקא איתנו? לחץ כאן

Comments


bottom of page