top of page
חיפוש

נהיגה ללא ביטוח חובה ופיצוי מ"קרנית"

תפקידה של "קרנית" הוא לפצות נהגים אשר נפצעו בתאונה, ולא היה להם כיסוי ביטוחי שלא באשמתם. החוק מונה כמה מקרים בהם נפגעים חסרי ביטוח חובה זכאים לפיצויים:


א. מצבים בהם הנהג המעורב לא ידוע – למשל בתאונת פגע וברח בה לא מאותר הרכב הפוגע. מי שנפגע בידי רכב/נהג לא ידוע זכאי לפיצויים מקרנית.


ב. הנהג הפוגע נהג ללא ביטוח חובה בתוקף – הנפגע תמיד יהיה זכאי לפיצוי. לעומת זאת, הנהג שנסע ללא ביטוח לא זכאי לפיצוי מקרנית באופן אוטומטי. כדי שהנהג יהיה זכאי, עליו להוכיח כי לא ידע כי נסיעתו הינה ללא ביטוח, וגם שבנסיבות העניין לא היה סביר שיידע. למשל, שליח שקיבל לידיו קטנוע מהמעביד שלו, והמעביד הבטיח לא שיש ביטוח תקף. קרתה תאונה, ואז הסתבר שבעצם לא היה ביטוח תקף. במצב הזה, לא ניתן להאשים את השליח על כך שלא ידע על היעדר ביטוח. ראשית, הקטנוע לא של השליח. שנית, כעובד, השליח רשאי להסתמך על המילה של המעביד שיש ביטוח, ולא סביר לדרוש מעובד להכריח את המעביד שלו להראות לו מסמכי ביטוח לפני כל נסיעה.


ג. מי שתלויים בנפגע או בנהג שאינו זכאי לפיצויים, עשויים להיות זכאים לפיצוי מקרנית. למשל, נהג שנסע ברכב בידיעה שאין לו ביטוח חובה ונפגע בתאונה – הוא לא זכאי לפיצוי מקרנית כי נהג ללא ביטוח במודע. אבל מה אשמים בכך אישתו וילדיו שתלויים בו לפרנסתם? במצב כזה, האישה והילדים זכאים לפיצוי מקרנית על הפסד כספי התמיכה של הבעל/האב.


האמור לעיל איננו תחליף ליעוץ משפטי פרטני.

Comments


bottom of page