top of page
חיפוש

מתי כדאי לעשות צוואה?

צוואה היא מסמך בו מצווה אדם בחייו, מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.


מקרים בהם מומלץ לערוך צוואה הינם אלה בהם עלולה להיווצר חוסר בהירות באשר לאופן חלוקת רכושו של המצווה לאחר מותו (=עיזבון). חוסר בהירות כזה מוביל לא פעם לסכסוכים ולמריבות בין יורשים ולקריעת משפחות.


דוגמאות למצבים בהם מומלץ לערוך צוואה:

1. כאשר אחד הילדים של המצווה קיבל מהמוריש בחייו עזרה כספית רבה יותר מיתר היורשים, וכעת המצווה מעוניין לאזן זאת כך שיתר היורשים לא יקופחו. אם לא תיערך צוואה, הרי שלפי החוק כל ילדי המצווה יירשו אותו בחלקים שווים.


2. כאשר קיים עסק משפחתי, אשר רק אחד מילדי המצווה פעיל בו, קיים היגיון כי הוא שיירש את העסק, בעוד אחיו יירשו נכסים אחרים.


3. במצבים בהם המצווה נישא בשנית או חי עם ידוע/ה בציבור לאחר שכבר היה נשוי בעבר, מומלץ מאד לערוך צוואה שתיקבע מפורשות את זכויות הגורמים מפרקי החיים השונים.


4. כאשר אחד מילדי המוריש פחות התבסס כלכלית מיתר אחיו, יכול המצווה להחליט להוריש לו חלק גדול יותר בעיזבון כדי לעזור לו.


5. כאשר המצווה רוצה להעניק חפצים אישיים מסויימים ליורשים מסויימים – תכשיטים, שעונים, אוספים שעוברים מדור לדור.


לסיכום, למעט במקרים מובהקים כגון של בן יחיד או כאשר לא נותר רכוש לחלוקה, מומלץ בדרך כלל לעשות צוואה.

Comments


bottom of page