top of page
חיפוש

לא למהר להפעיל את הביטוח המקיף

נועם (שם בדוי) נהג ברכבו מבלי לשמור מרחק מהרכב שלפניו, וקרתה תאונה. גם הרכב של נועם נפגע, נזק לא גדול של כ- 3,000 ₪. לנועם יש ביטוח מקיף עם השתתפות עצמית של 1,500 ₪. האם כדאי לנועם להפעיל את הביטוח המקיף שלו?


אינסטיקטיבית החשבון נראה פשוט – לכאורה כדאי לנועם להפעיל את הביטוח, כי כך הוא יחסוך 1,500 ₪ (מפחיתים מה- 3,000 של הנזק את ה- 1,500 של ההשתתפות העצמית).


אבל, כשמדברים על פוליסות ביטוח הרבה פעמים הסיפור קצת יותר מורכב ממה שנראה בהתחלה.


כאשר נועם יפעיל את הביטוח המקיף שלו, הוא יאבד אוטומטית הטבה שנקראת "אובדן היעדר תביעות". הטבה זו ניתנת למי שבשלוש השנים הקודמות לא הגיש אף תביעה לביטוח שלו. שוויה המצטבר של הטבה זו למשך 3 שנים יכול להגיע גם לכ- 2,000 ₪ בתשלומי הפרמיה.


כמו כן, אם לאחר מכן, תקרה לנועם תאונה עם נזק חמור יותר שיחייב הפעלת הביטוח, יירשמו כבר לנועם שתי תביעות. כבר במצב זה קיים סיכון כי חברת הביטוח לא תסכים לחדש לנועם את הפוליסה כשזו תגיע לסיומה, והוא עלול אף לגלות שחברות נוספות מסרבות לבטחו.


יצויין כי במקרים נדירים בהם נהג צובר תוך 3 שנים 3 תביעות הוא הופך למסורב ביטוח, ואף חברה לא תסכים לבטחו.

מסקנה, מומלץ להפעיל את הביטוח המקיף רק כאשר עלות התיקון הינה מעל ליכולותינו הכלכליות, ולא למהר להפעילו בכל מצב בו הנזק עולה רק במעט על ההשתתפות העצמית.


Comments


bottom of page