top of page
חיפוש

כמה שיותר תיעוד של רגע התאונהאלון (שם בדוי) נפל בכניסה לפיצריה על רצפה חלקה ופרק את כתפו. בימים שלאחר התאונה אלון עבר בין עסקים באזור, ומצא עסק עם מצלמת אבטחה שצילמה את הנקודה בה ארעה הנפילה. אלון קיבל הסרטה של התאונה בה רואים איך הוא נופל ונפגע. בחודשים שלאחר התאונה אלון הגיע לפיצריה עוד מספר פעמים ותמיד העובדים התוודו בפניו שהם זוכרים כיצד ראו אותו נופל ושאלו לשלומו. אבל הכל השתנה בבת אחת, כשאלון ביקש מבעל הבית של הפיצריה את פרטי הביטוח שלה. בעל הבית הודה כי הינו מבוטח, אבל טען כי לא ידוע לו על כל תאונה שקרתה לאלון. מאז גם העובדים של הפיצריה, אשר חוששים למקום העבודה, לא מדברים איתו על התאונה.


מה לעשות, מציאות החיים מלמדת שאנשים לא אוהבים שתובעים אותם, לא אוהבים שמאשימים אותם בתאונות, וכמובן, לא אוהבים לשלם. גם לא, כשמדובר בסך הכל בהשתתפות עצמית לביטוח. הודות לכך שאלון פנה לקבל ייעוץ בזמן, הוא הצליח לאתר סרטון של רגע התאונה. אלון לא תלוי כעת בחוש הצדק או בטוב לבם של בעל הפיצריה ושל עובדיו, והוא יוכל לדרוש את שמגיע לו על פציעתו.

Comments


bottom of page