top of page
חיפוש

טיפים בנוגע לנזקי רכב בתאונה1. לשוחח עם עדים ועם מעורבים בתאונה כשהטלפון במצב הקלטה.


2. לצלם את הרכבים בזירת התאונה לפני שהוזזו.


3. לצלם בזירת התאונה הן את הנזק לרכב שלנו והן את הנזקים ליתר הרכבים.


4. לדאוג שבתמונות יופיעו גם מספרי הרכבים.


5. לצלם מפגעים רלוונטיים לתאונה (אם היו) וכן סימונים על הכביש ותמרורים רלוונטיים.


6. בעת החלפת פרטים עם יתר המעורבים לא להסתפק בהעתקה ידנית וחלקית של פרטים, אלא לצלם כל מסמך אפשרי.


7. אם לא הייתה לנו מצלמת נסיעה ברכב, לבדוק האם ברכב אחר שהיה בזירה בעת התאונה הייתה מותקנת מצלמה כזו, ולבקש לקבל את הסרטון.


8. לבקש פרטי עדים – שמות מלאים ומספרי טלפון.


Comments


bottom of page