top of page
חיפוש

חתמת לביטוח? אין דרך חזרהירון נפגע בתאונת דרכים. הפגיעה לא הייתה קשה, ולאחר כמה שבועות של כאבים ו- 6 טיפולי פיזיותרפיה ירון הבריא. חוקר של חברת הביטוח שביקר את ירון בביתו כדי לאמת את פרטי התאונה הציע לירון הצעה "מפתה": ירון יקבל מחברת הביטוח 2,000 ₪ באופן מידי ויחתום כנגד התשלום כי אין לו כל דרישות מחברת הביטוח בנוגע לפציעה בתאונה. ירון שמח מאד, חתם על הטופס, וקיבל את התשלום תוך זמן קצר. בהמשך, שמע ירון על חבר שלו שנפגע גם הוא בתאונת דרכים פגיעה קלה, ונזקק לטיפולי פיזיותרפיה אחדים. החבר של ירון פנה לעורך דין העוסק בנזקי גוף עקב תאונות דרכים, ועורך הדין השיג עבורו פיצוי בסך 6,000 ₪. ירון ביקש מחברו את פרטי עורך הדין כדי לנסות ולקבל מהביטוח פיצוי כמו שקיבל חברו. אולם בשיחה עם עורך הדין הסתבר לירון כי לא יוכל לקבל מהביטוח פיצוי נוסף או תוספת לפיצוי שתקרב אותו לסכום שקיבל חברו.


חשוב לדעת, כאשר אנו מקבלים מהביטוח תשלום, אנו חותמים לביטוח על מסמך הקרוי שטר קבלה וסילוק סופי, במסגרתו אנו מתחייבים באופן בלתי חוזר שלא לתבוע את הביטוח פעם נוספת עקב אותה התאונה. גם אם נגלה לאחר מעשה שהסכום שהסכמנו לו נמוך, וגם אם יתברר שהפציעה שלנו חמורה משחשבנו בזמן שחתמנו לביטוח על הטופס, בכל מקרה אין זה משנה. אין לנו דרך חזרה, ולא נוכל לתבוע פעמיים נזקים מאותה התאונה.

Comentários


bottom of page