top of page
חיפוש

חפצים שנחשבים לחלק מהגוף


פיצוי על חפצים במסגרת תביעת נזקי גוף בתאונה לא פעם, במהלך תאונת דרכים, חלק מהנזקים הם לא רק נזקי גוף, אלא גם נזק לחפצים שונים – משקפי ראיה יקרים, טלפון נייד, שעון יקר, בגד יקר, קסדת רכיבה וכו'. האם ניתן לדרוש פיצוי על הרס חפצים במסגרת תביעה של נזקי גוף בתאונת דרכים? בדרך כלל, התשובה היא לא. חריג לכך הינו,כאשר מדובר בהתקן הנחוץ להפעלת אחד מאברי הגוף. אם מדובר בהתקן כזה, אז יש זכות לתבוע את שוויו למרותשמדובר בתביעה על נזקי גוף. דוגמאות לכך הן משקפי ראיה, מכשירי שמיעה, גשרים/שיניים תותבות ופרוטזות. הדרך לקבלת פיצוי על האבזר/החפץ שנהרס הינה להציג לחברת הביטוח תמונות של הנזק, במידה והוא נראה לעין, וכן יש לצרף קבלה מהרכישה שלו או הצעת מחיר עבור פריט זהה או דומה. מצד שני אבזרים כגון שעון, טלפון נייד, משקפי שמש, קסדה, מעיל רכיבה וכו', אינם נחוצים להפעלת אחד מאברי הגוף. לכן, עם כל הצער, לא ניתן להכניס אבזרים אלה לתביעת פיצויים על נזקי גוף בתאונת דרכים.

Comments


bottom of page