top of page
חיפוש

חלק מהתיעוד הרפואי אבד - מה עושים?

> מעוניין להגיש תביעת רשלנות רפואית? > חלק מהתיעוד הראייתי אבד? > רוצה להבין מה כדאי לעשות בכל זאת? עו"ד יעקב מושקט מתמחה בהגשת תביעות רשלנות רפואית, כולל ניהול השלב הראשוני (והחשוב) של איסוף מידע רפואי רלוונטי. בדף זה ריכזנו עבורך מידע מקצועי בנושא. ​>> מהי בעצם רשלנות רפואית? לחץ כאן

מה עושים כשאין תיעוד רפואי? עברתם טיפול במוסד רפואי, ואתם מעוניינים לתבוע אותו על רשלנות רפואית עקב נזק גופני שנגרם כתוצאה מהטיפול בכם. על מנת להתחיל בטיפול משפטי בתביעה אתם פונים למוסד הרפואי על מנת להעתיק את מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לטיפול שקיבלתם. אלא שלמרבה ההפתעה המוסד הרפואי משיב כי התיעוד הרפואי לא נמצא, או לחילופין, מספק תיעוד דל שאין בו כדי לתאר באופן מלא את מה שבאמת עברתם. האם בכך איבדתם את הסיכוי להוכיח את תביעת הרשלנות הרפואית? האם אבד הסיכוי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם? כפי שנראה להלן, התשובה היא לא, הסיכוי להוכיח את תביעתכם ממש לא אבד. הפתרון - "דוקטרינת הנזק הראייתי" על מנת להתגבר על הקושי שעלול להיווצר אצל התובע בהוכחת תביעתו בהיעדר תיעוד רפואי מלא עקב אובדן מסמכים ו/או רישום לקוי בידי הצוות המטפל פותחה בפסיקה דוקטרינה הקרויה "דוקטרינת הנזק הראייתי". באופן רגיל, על התובע מוטל הנטל להוכיח את תביעתו. לשם כך התובע מגיש במהלך המשפט תיעוד אשר אמור להוכיח את תביעתו ואת טענותיו. אולם מה קורה כאשר המוסד הרפואי תעד באופן לקוי את פעילותו, או לא שמר את מלוא התיעוד? כאן נכנסת דוקטרינת הנזק הראייתי. מאחר והמוסד הרפואי לא מילא אחר חובתו באשר לתיעוד ההליך הרפואי שהביא לנזק, הוא גרם למטופל נזק ראייתי, קרי מנע מהמטופל את היכולת להוכיח את תביעתו. במצב זה, במקום שהמטופל יצטרך להוכיח את רשלנות המוסד הרפואי ולעמוד מול קושי הוכחתי, עובר הנטל אל המוסד הרפואי להוכיח שלא התרשל באופן ביצוע ההליך הרפואי שהביא לנזק הגוף. מוסד רפואי שלא מתעד כמו שצריך - חשוף יותר לתביעה התוצאה המעשית היא שמי שבסופו של דבר נפגע כתוצאה מתיעוד לקוי של ההליך הרפואי הינו המוסד הרפואי עצמו ולא המטופל. בהיעדר תיעוד רפואי מלא, יתקשה המוסד הרפואי להוכיח שלא התרשל, והתוצאה תהיה פסיקה לטובת הנפגע. דוקטרינה זו מופעלת לא רק כאשר תיעוד הולך לאיבוד, או לא מבוצע כהלכה. ניתן להפעיל דוקטרינה זו גם במקרים אחרים. למשל, כאשר הצוות הרפואי לא מבצע בדיקה מסויימת ועקב אי ביצועה מבוצע הליך רפואי שגוי ונגרם נזק. גם כאן, אי ביצוע הבדיקה עשוי להיחשב לא רק רשלנות רפואית בפני עצמה, אלא גם מחדל שגורם למטופל נזק ראייתי. לו היתה הבדיקה מבוצעת תוצאתה היתה מראה כי אין לבצע את ההליך השגוי, והיתה בידי המטופל הוכחה לכך שההליך שגוי. אי ביצוע הבדיקה שלל מהמטופל ראיה חשובה לתביעתו, וגם כאן ניתן ליישם את הדוקטרינה. לפיכך, גם במקרים בהם נראה כי אין די תיעוד כדי להוכיח את רשלנות הצוות הרפואי, לא פעם יהיה בכך לסייע בסופו של דבר דווקא לנפגע. יש לך שאלה נוספת? צור קשר עכשיו

Comments


bottom of page