top of page
חיפוש

חוק צמצום השימוש במזומן

אם בעבר, יכולנו לשלם או לקבל כסף במזומן ללא הגבלה, גם סכומים של עשרות אלפים ומאות אלפי שקלים, כיום המצב שונה. קיימות מגבלות משמעותיות על סכומי הכסף המזומן שמותר לנו לשלם בנסיבות שונות. אדם שנמצא כי השתמש בסכום מזומנים הגבוה מהמותר, למשל בביקורת של רשויות המס, עלול לשלם קנס משמעותי.


הנה מספר דוגמאות:

(א) על בעל עסק נאסר לקבל או לשלם בעבור עסקה במסגרת עסקו סכום במזומן העולה על 11,000 ₪. אם הפר את ההוראה, הוא עלול לשלם קנס בשיעור 15-30% מהסכום ששולם.


(ב) אסור לכל אדם לקבל או לשלם במסגרת עיסקה הקשורה לענייניו הפרטיים סכום מזומן העולה על 50,000 ₪. דוגמה פשוטה היא מכירת רכב. אם מכרתי רכב ב- 51,000 ₪, וקיבלתי את כל הכסף במזומן, הרי שעברתי על החוק. דוגמה אחרת היא בעת רכישת דירה. אם נשלם סכום מזומן של למעלה מ- 50,000 ₪ אנו עוברים בכך עבירה. הקנס הצפוי לנו במקרה כזה עלול להגיע גם כן ל-15-30% מהסכום ששולם.


(ג) אסור לשלם או לקבל במזומן שכר עבודה שסכומו למעלה מ- 11,000 ₪. העובר על איסור זה מסתכן בקנס של 15-30% מהסכום ששולם.


גם אם לא כולנו נתקלים בסיטואציות כאלה באופן יומיומי, רצוי להיות מודעים לאיסורים אלה ולהיזהר.

Comments


bottom of page