top of page
חיפוש

הכרה בתסמונת תעלה קרפלית – CTS – כפגיעה בעבודהתסמונת התעלה הקרפלית מתבטאת בלחץ שנוצר על העצב המדיאלי (העובר בתוך התעלה הקרפלית שבשורש כף היד), האחראי לתחושה על אצבעות 1-4. עקב הלחץ על העצב נגרמים באצבעות אלה כאבים, הפרעות תחושה, נימול וחולשה. תסמונת זו נפוצה בעיקר אצל מי שעובדים שעות רבות בהקלדה וכן אצל מי שעובדים עם כלים רוטטים.


האם עובד אשר לקה בתסמונת זו עשוי להיות מוכר כנפגע עבודה וכנכה מעבודה? בעיקרון התשובה היא כן. אולם המדובר במקרים מורכבים ולא פעם בית הדין לעבודה קובע לבסוף כי לא הוכח הקשר בין העבודה לבין פגיעה זו.


על מנת לנסות לקבל הכרה בתסמונת התעלה הקרפלית כתאונת עבודה יש לפנות תחילה לביטוח הלאומי בתביעה להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה. אם הביטוח הלאומי דוחה את התביעה, יש להגיש נגדו תביעה לבית הדין לעבודה. לתביעה זו מומלץ לצרף חוות דעת אורטופד אשר יסביר את אופי עבודתו של הנפגע, את מהות הפגיעה ויקבע כי קיימת הסתברות של לפחות 20% שתנאי העבודה הם שגרמו להופעת התסמונת אצל הנפגע. בית הדין יבדוק תחילה את המצב העובדתי, קרי כמה שנים עבד הנפגע בעבודתו, מה מהות העבודה, כמה באמת התקיימו תנאים שיכלו לגרום להופעת התסמונת. במידה ובית הדין קובע כי התקיימה תשתית עובדתית המתאימה להופעת תסמונת התעלה הקרפלית, הוא ימנה מומחה רפואי, אשר יקבל לידיו את התשתית העובדתית שנקבעה על ידי בית הדין ואת התיעוד הרפואי ויקבע האם אכן קיים סיכוי שתנאי העבודה הם שגרמו להופעת התסמונת. אם המומחה יקבע כי יש סבירות של לפחות 20% כי תנאי העבודה גרמו להופעת התסמונת, די בכך כדי שבית הדין לעבודה יקבע כי התקיים קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין הופעת תסמונת התעלה הקרפלית. במקרה כזה יוכל הנפגע לבקש בביטוח הלאומי בדיקה בידי ועדה רפואית לנפגעי עבודה אשר תדון בנכותו.

Comments


bottom of page