top of page
חיפוש

הטיפול הרפואי נכשל – האם לתבוע על רשלנות רפואית?עברנו טיפול רפואי, אבל הוא לא הצליח, והבעיה הרפואית שלנו לא נפתרה. האם יש מקום לתבוע על רשלנות רפואית?


התשובה לכך מורכבת. פעמים רבות תוצאה גרועה הינה אינדיקציה לרשלנות, ומוצדק לבדוק את הדברים לעומקם. לשם כך, מאתרים את מלוא התיעוד הרפואי הקשור לטיפול הכושל ולעברו הרפואי של החולה, ופונים לקבלת יעוץ מקצועי.


בחלק מהמקרים נגלה כי לא כל כישלון בביצוע טיפול הינו עילה לתביעה. כדי להבין האם אכן הטיפול שקיבלנו היה רשלני יש לבחון את נסיבות המקרה תוך הפעלת מבחן "הרופא הסביר". על פי מבחן זה מנסים להתחקות אחר שיקול הדעת של הרופא בזמן אמת, ולבדוק האם שיקול דעת זה היה סביר על רקע נסיבותיו של החולה הספציפי ועל רקע הידע הרפואי ודרכי הטיפול שהיו מקובלות בעת הטיפול הכושל. לפיכך, יכולים להיות מקרים בהם יתברר כי אמנם הטיפול לא צלח, אבל בכל זאת, לא הייתה רשלנות מצד הרופא המטפל.


שנית, קיימים מצבים בהם אכן הייתה התרשלות, אבל הנזק שנשאר בעקבותיה קטן. במקרה כזה, אין היגיון בהשקעת המשאבים הכספיים והרגשיים ובהקדשת הזמן הרב שנדרש לניהול תיק תביעה בגין רשלנות רפואית.

Comments


bottom of page