top of page
חיפוש

הגדלת גימלת נכות מעבודה – "נכה נזקק"רמי (שם בדוי) הינו אינסטלטור. רמי נפגע בברכו במהלך תאונת עבודה. למרות נסיונות לחזור לעבודה, רמי מוגבל בפעולות פיזיות רבות שעבודתו דורשת, ולא עובד כבר חצי שנה. רמי פנה לועדות הרפואיות של ביטוח לאומי כדי שיקבעו לו אחוזי נכות עד להתייצבות מצבו, ויאשרו לו גימלת נכות זמנית. ועדה רפואית בדקה את רמי, אבל קבעה כי הוא כבר לא מוגבל כשם שהיה בסמוך לפגיעה, ולכן קבעה לו נכות זמנית של 30% בלבד למשך 5 חודשים עד להתייצבות מצבו. המשמעות המעשית של קביעת נכות חלקית היא שגם הגימלה תהיה חלקית (לדוגמה – נכות של 30% מזכה את רמי ב- 30% מהגימלה המלאה). בינתיים רמי בקושי עובד, ובקושי מרויח. מה רמי יכול לעשות?


במצבים דוגמת זה של רמי, קיים הליך שנקרא תביעה לגמלת "נכה נזקק". מה שעל רמי לעשות לאחר שנקבעה לו נכות זמנית חלקית, הוא להגיש לביטוח לאומי טופס תביעה להכרה כ"נכה נזקק". על רמי להסביר, מדוע לטענתו הוא לא יכול לשוב לעבוד. המשמעות המעשית של הכרה כ"נכה נזקק" היא שגם אם נקבעה לרמי נכות חלקית בלבד, הוא עדיין יהיה זכאי לגימלה מלאה כאילו מלכתחילה נקבעה לו נכות של 100%. הזכות להכרה כ"נכה נזקק" היא לתקופה מקסימלית של עד 4 חודשים.


האמור לעיל אינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני.

Comments


bottom of page